Placeholder image

2018-01-15 Bijeenkomst voor stageco÷rdinatoren

15 januari 2018
Uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van stages en een nog betere afstemming stageaanbod en stageplaatsing tussen scholen van PROOLeiden en de Pabo, Hogeschool Leiden.