Placeholder image

2018-01-16 Masterclass 21 Century Skills

16 januari 2018

In deze basisopleiding 21st century skills, door Arno Counders, maken we kennis met een aantal methodieken om je onderwijs in te richten en te organiseren aan de hand van 21st century skills. Na het volgen van de opleiding ben je in staat om onderwijs anders in te richten en kun je ook beargumenteren waarom je dit wilt. Daarnaast kun je collega’s enthousiasmeren en aan de hand van coaching principes ook hen meenemen in de transitie naar goed hedendaags onderwijs waarbij jij een voortrekkersrol vervult. 

Klik hier om u in te schrijven