Placeholder image

2020-03-24 Mentorenwerkplaats "Coachen middels Mindset"

24 maart 2020

De opvatting die je voor jezelf kiest, ofwel je mindset, is medebepalend voor je ontwikkeling in het

leven - aldus Carol Dweck (2011). Daaruit volgt dat je mindset als leraar ook invloed heeft op de

manier waarop je je leerlingen/studenten begeleidt. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van John

Hattie, die liet zien dat leerlingen/studenten beter gaan presteren als leraren hoge verwachtingen

hebben van en positieve gevoelens koesteren voor hun leerlingen. Niet voor niets is het motto van

de oplossingsgerichte theorie 'geen relatie, geen prestatie'!

Tijdens deze workshop maak je kennis met de mindset theorie van Carol Dweck (growth en fixed

mindset) en de invloed van mindset op de motivatie en leerprestatie van jouw leerlingen/studenten.

Daarnaast leren we je hoe je kunt bepalen welke mindset jouw leerlingen/studenten hebben en hoe

jij die positief kunt beļnvloeden, bijvoorbeeld door groeitaal te spreken.Meer informatie