Placeholder image

03. Keuze Aanbod 2020-2021: Loopbaanoriëntatie

01 september 2020
Loopbaanoriëntatie is bedoeld voor iedereen met een loopbaanvraagstuk. Dat kan zijn dat je te weinig uitgedaagd wordt, je met minder plezier naar je werk gaat of je afvraagt wat je de komende jaren wilt gaan doen. Het mooie aan dit programma is dat je zelf in actie komt om jouw loopbaanvraag te onderzoeken. Je krijgt de ondersteuning van de trainer en zicht op jouw drijfveren, competenties en persoonlijkheid.

Eerdere deelnemers aan dit programma hebben het volgende weten te bereiken:
  • Weten precies wat ze wel en niet willen;
  • Hebben stappen gezet om hun eigen baan leuker te maken;
  • Hebben een andere baan gevonden waardoor ze weer met plezier naar hun werk gaan.
Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten waarbij globaal de volgende onderwerpen aan de orde komen:
Dag 1:  Start programma, formuleren onderzoeksvraag over de eigen loopbaan, bespreken ijkpuntentest 
                     en randvoorwaarden voor je baan.
Dag 2: Jezelf beter leren kennen d.m.v. menselijke dynamieken en het maken van een onderzoeksplan.
Dag 3: Gesprekstechnieken oefenen en stand van zaken van het onderzoek bespreken.
Dag 4: Afronding en presentatie van de opbrengsten.
 

Meer informatie