Placeholder image

01. Keuze Aanbod 2020-2021: Pedagogisch Tact "Het goede doen op het juiste moment"

01 september 2020
'Het goede doen op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling'

Pedagogische Tact is ontwikkeld door en wordt begeleid vanuit Stichting NIVOZ en gaat om de kwaliteit van de -pedagogische- relatie tussen leerkracht en leerling. Deze is niet alleen van belang voor de weg naar de toekomst en volwassenheid, maar ook voor het onderwijsresultaat van de leerling. Pedagogisch tact of tactvol handelen vraagt openheid en sensitiviteit voor wat een leerling bezighoudt en nodig heeft. Het vraagt vertrouwen in de leerling en zijn wil om te groeien. Dit vraagt dus ook vertrouwen in jezelf als leerkracht.

In het traject Pedagogisch Tact (PT) staan vier aandachtsgebieden centraal:
  • Pedagogische opdracht. Wat is volgens jou de bedoeling van onderwijs? En wat betekent dit voor jouw rol en verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van leerlingen?
  • De leerkracht is zijn eigen instrument. Inzicht in eigen kwaliteiten en die verder ontwikkelen in je handelen.
  • Leerling zien als partner en actor. Kennis van de leerling en het perspectief van de ander kunnen en willen innemen.
  • Leerkracht zijn binnen een team. Een onderzoekende en open houding in het team, werken vanuit een gezamenlijke visie en elkaar als steunbron ervaren.

Trajectmateriaal
Het trajectmateriaal bestaat vooral uit eigen praktijkervaringen, biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties. De trajectdocent draagt zorg voor een veilige sfeer, geeft richting, ondersteunt bij het vinden van een manier om met het onderwijssysteem en zijn eisen om te gaan. Je wordt ook gewezen op belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken. Voorbeelden van werkvormen of methoden zijn: ervaringsreconstructie, dialoog met de leerling, de -pedagogische- biografie, het beschrijven van betekenisvolle ervaringen of anekdotes en de observatie van de eigen situatie. Tussen de bijeenkomsten door werk je in de praktijk van alledag aan concrete opdrachten als onderdeel van je eigen ontwikkelingsproces, dus niet ter beoordeling. Deze opdrachten zijn ondersteunend aan het werken in de groep, je maakt ze passend in jouw eigen praktijk en ze vragen nagenoeg geen thuisstudie.


Meer informatie