Placeholder image

Curriculum.nu: Feedbackbijeenkomst 6 juni 2019

16 mei 2019
Wat geven we onze kinderen mee voor hun toekomst? Deze vraag staat centraal in ons dagelijks leven en vormt de kern voor de bijeenkomst waarvoor wij je graag willen uitnodigen.

In samenwerking met Curriculum.nu en de PO Raad wil PROOLeiden/OBSG Leiderdorp je uitnodigen na te denken over nieuwe kerndoelen voor ons onderwijs.

Curriculum.nu is een landelijk traject, dat is ingezet om de kerndoelen, die inmiddels twaalf jaar oud zijn, te herzien. Zo biedt het huidige curriculum vaak onvoldoende handvatten voor lerarenteams bij het bepalen van het onderwijsaanbod. Daarbij is het onderwijsprogramma overladen en mist een goede aansluiting van lesstof in het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Allerlei punten - waarbij je er nu waarschijnlijk nog meer voorbeelden te binnen schieten - waar wij samen mee aan de slag gaan.

De gebundelde kennis van leerkrachten en ouders zijn essentieel om het curriculum beter aan te laten sluiten op de sterk veranderde samenleving en arbeidsmarkt. Jij wordt uitgenodigd mee te bepalen wat onze kinderen en leerlingen over twee jaar leren.

Daarom organiseert PROOLeiden/OBSG Leiderdorp een speciale regionale feedbackbijeenkomst waarin je in gesprek komt met leraren en schoolleiders die de bouwstenen hiervan ontwikkeld hebben. Op basis van jouw input worden deze verder aangescherpt, jouw feedback is dus van groot belang.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juni in het Huis van het Onderwijs, Elisabethhof 21 te Leiderdorp. Vanaf 17.30u starten we met de mogelijkheid om wat te eten, het duurt tot ongeveer 20:30 uur. In verband met organisatie en catering, verzoeken we je je via een e-mail aan e.sparreboom@prooleiden.nl(voor 29 mei) aan te melden. Vermeld daarbij je naam, functie en contactgegevens.

Datum: 06 juni 2019 
Adres: Elisabethhof 21, Leiderdorp, Nederland