Placeholder image

Diverse feedbacksessies curriculum.nu

20 mei 2019
Ben je leraar in het primair of voortgezet onderwijs?

In mei en juni kun je verschillende bijeenkomsten bijwonen om mee te praten over de opbrengsten van Curriculum.nu. Op basis van jouw input worden deze verder aangescherpt. Jouw feedback is dus van groot belang. Overigens ben je ook van harte welkom om mee te praten als je niet bij een van de organiserende besturen werkt!

 • Besturen Innovo, Kindante, MosaLira en Movare organiseren een speciale feedbackbijeenkomst in Zuid-Limburg waarop je in gesprek kunt gaan met leraren en schoolleiders die de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen hebben ontwikkeld.
  Wanneer: 22 mei 2019
  Locatie: Zuid-Limburg (exacte locatie volgt spoedig)
  Tijd: 14:30 - 17:00 uur
  Leergebieden: Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap en Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Nederlands, Rekenen & Wiskunde
  Aanmelden: Aanmelden t/m maandag 20 mei bij Etienne Venhorst; e.venhorst@mosalira.nl. Deelname is gratis.
   
 • De ontwikkelteams van Curriculum.nu organiseren een feedbacksessie en nodigen je van harte uit met hen en elkaar in gesprek te gaan over de opbrengsten van de leergebieden. Op de bijeenkomst zal aandacht zijn voor het geheel aan opbrengsten. Tevens heb je de mogelijkheid om één van de sessies over een specifiek leergebied bij te wonen. Deelname is gratis.
  Wanneer: 22 mei 2019
  Locatie: Vergadercentrum Domstad. Koningsbergerstraat 9, Utrecht
  Tijd: 14.00 - 17.00 uur
  Leergebieden: Bewegen & Sport, Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, 
  Aanmelden: Aanmelden kan via deze link. Je kunt dan ook aangeven naar welke sessie je interesse uit gaat. Inhoudelijke vragen over de bijeenkomst kun je stellen aan Simon Brandt.
   
 • PROOLeiden/OBSG Leiderdorp organiseren een regionale feedbackbijeenkomst. Ook hier kun je in gesprek gaan met leraren en schoolleiders die de bouwstenen voor de nieuwe kerndoelen hebben ontwikkeld. 
  Wanneer: 6 juni 2019
  Locatie: Huis van het Onderwijs, Elisabethhof 21, Leiderdorp
  Tijd: 18:00-20:30 uur
  Leergebieden: Rekenen & Wiskunde, Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Engels/Moderne vreemde talen, Kunst & Cultuur, 
  Aanmelden: voor 29 mei via e.sparreboom@prooleiden.nl
Klik hier voor de volledige tekst.