Kalender

Laat je inspireren door nieuwe kennis en vaardigheden. Wat wil jij dit jaar leren en/of waar wil jij je verder in ontwikkelen? Bij de PROOAcademie bieden wij tal van professionaliseringsmogelijkheden om het onderwijs, voor onze leerlingen, samen nog beter te maken. 

De professionaliseringsmogelijkheden van de PROOAcademie staan hieronder vermeld. Dit is een eerste aanbod. Gedurende het schooljaar zal dit steeds vernieuwen. Blijf de kalender dus goed in de gaten houden! 

Klik op de tegels voor meer informatie. Reeds geagendeerd staan:

2023
          
30 oktober               Getting things done
17 november           POPTalk
20 november           Hoge verwachtingen van alle leerlingen
28 november           MR Financiën

2024

17 januari               Lastige oudergesprekken
23 januari               Calamiteitentraining
23 januari               Aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (3 daagse training)
23 januari               Parnassys Ultimview
29 januari               MR Start 
14 & 28 februari     Training vertrouwenspersonen
28 februari              Trauma sensitief lesgeven
14 maart                 Klassenmanagement
11 april                    Didactiek
11 april                    Aandachtsfunctionarissen Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling (3 daagse training)     
14 april                    Klachtenroute, conflicthantering en oefenen met het voeren van gesprekken
15 mei                     LAB netwerk, relaties en interacties in de klas (Zie tabblad netwerken, LAB)